Siirry sisältöön

Esittely

Toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimukseni on kohdistunut erilaisiin perhe-elämää ja lapsiperheiden hyvinvointia sivuaviin kysymyksiin, mm. sukupuolten tasa-arvon ja sosiaalisen eriarvoistumisen näkökulmasta. Viimeaikaisissa tutkimuksissani olen tarkastellut perhevapaiden käyttöä ja erityisesti isien osallistumista vapaiden käyttöön, sekä lasten vuoroasumisen vaikutuksia eroperheiden toimeentuloon ja sosiaaliturvaan.

Asiantuntemus

 • perhepolitiikka ja lapsiperheiden etuudet
 • sukupuolten tasa-arvo ja perheiden hyvinvointi
 • työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset
 • perhe-etuuksia koskeva rekisteritutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

 • Miettinen, Anneli, Mustonen, Jaakko & Räsänen, Tapio (2022). Perhevapaakorvauksen käyttöönotto – tuloksia selvityshankkeesta. Kelan Työpapereita (tulossa).
 • Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2021). Family leaves for fathers: Non-users as a test for parental leave reforms. Journal of European Social Policy 31(2): 161–174.
 • Härkönen, Juho, Jalovaara, Marika, Lappalainen, Eevi & Miettinen, Anneli (2021). Double disadvantage in a Nordic welfare state: A demographic analysis of the single parent employment gap in Finland, 1987-2018. INVEST Working Papers 31/2021.
 • Miettinen, Anneli, Lammi-Taskula, Johanna, Närvi, Johanna & Salmi, Minna (2021). Finland: country note. In: Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufman, G. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research 2021.
 • Miettinen, Anneli, Hakovirta, Mia, Saarikallio-Torp, Miia, Haapanen, Mari, Kurki, Paula, Kalliomaa-Puha, Laura, Sihvonen, Ella, Heinonen, Hanna-Mari & Kivistö, Netta (2020). Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva. Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, VN TEAS-julkaisusarja 51/2020.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, M (2020). Isälle kiintiöidyn vanhempainvapaan käyttö ja sen taustatekijät. Yhteiskuntapolitiikka 85(4): 345–357.
 • Räsänen, Tapio, Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Miia (2020). Äidin työmarkkina-asema ja lasten kotihoidon pituus. Talous ja Yhteiskunta 1/2020: 24–29.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Mia (2018). Etuusjärjestelmä ei tunnista lasten vuoroasumista. Sosiaalivakuutus 9.3.2018.
 • Miettinen, Anneli (2017). Kolme myyttiä perhevapaista (2017). Helsinki: Ajatuspaja Agenda.

Tutkimusblogit

 • Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2021). Isä on aina yhtä tärkeä kuin äiti, kaikessa” - Isyysvapaata käyttää yhä monipuolisempi joukko isiä. Kelan tutkimusblogi 12.11.2021.
 • Miettinen, Anneli, Hakovirta, Mia & Räsänen, Tapio (2021). Lapsilisän jakaminen vuoroasumistilanteessa ei ratkaise lapsiperheköyhyyttä. Kelan tutkimusblogi 11.10.2021.
 • Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2020). Miten isät käyttävät isyysvapaata? Kelan tutkimusblogi 18.9.2020.
 • Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2020). Vanhempien mielestä 1,5-2 vuotta on sopiva ikä lapsen aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa. Kelan tutkimusblogi 9.9.2020.
 • Räsänen, Tapio, Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2020). Vanhempainpäivärahan määrä lasketaan uudella tavalla – muutos heikentää lomautettujen ja työttömien tilannetta. Kelan tutkimusblogi 22.5.2020.
 • Saarikallio-Torp, Miia, Miettinen, Anneli & Heinonen, Hanna-Mari (2020). Kotihoidon tuen kannatus edelleen vahvaa – asenteet leikkaamista kohtaan kuitenkin lieventyneet. Kelan tutkimusblogi 19.2.2020.
 • Saarikallio-Torp, Miia, Miettinen, Anneli & Heinonen, Hanna-Mari (2020). Joustavat kiintiöt saavat pienten lasten vanhemmilta kannatusta. Kelan tutkimusblogi 11.2.2020.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Miia (2019). Esikoislasten isät pitävät isyysvapaita muita useammin. Kelan tutkimusblogi 8.11.2019.
 • Heinonen, Hanna-Mari, Miettinen, Anneli, Saarikallio-Torp, Miia & Sihvonen, Ella (2019). Lasten vuoroasuminen – onko etuusjärjestelmä perheille tuki vai jarru? Kelan tutkimusblogi 13.9.2019.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Miia (2019). 25 % isistä ei käytä vanhempainvapaata – vai onko osuus sittenkin 55 %? Kelan tutkimusblogi 13.3.2019.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Miia (2018). Kotihoidon tuen käyttö vaihtelee kunnittain – valtaosa perheistä käyttää tukea jonkin aikaa. Kelan tutkimusblogi 23.2.2018.

Julkaisuja ja tutkimushankkeita

Hakutulokset

anneli miettinen
Sisällön lataaminen epäonnistui. Kokeile hetken päästä uudestaan.
Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin