Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Voit käyttää hakukentässä Boolen operaattoreita + (ja), | (tai), - (ei), * (katkaisu) ja " (fraasi).
Oletuksena useampi hakuehto käsitellään operaattorilla + (ja), ellei muuta operaattoria ole määritetty.

Avoimen datan aineistokohtaiset käyttöesimerkit

Päivitetty 20.1.2023

Aineistokohtaisissa käyttöesimerkeissä näytetään, miten voit lukea Kelan avoimen datan aineistot koneellisesti R-ohjelmointikielellä. Esimerkit on jaoteltu sivulla aihealueittain.

Kukin käyttöesimerkki sisältää aineiston kuvauksen ja muuttujaluettelon sekä esimerkkejä aineiston luokittelijoiden käytöstä.

Esimerkit aiheittain